19 lipca 2017

See You in Cracow

Rezultatem naszej kilkumiesięcznej pracy i przygotowań była organizacja trzydniowej międzynarodowej konferencji. Spotkanie miało miejsce w Krakowie w drugiej połowie kwietnia i wzięło w nim udział blisko 100 osób. Pozytywne opinie i rekomendacje gości z całego świata potwierdzają dobrze wykonaną pracę.